50000 تومان ماهانه

VPSمعمولی

 • ۱۰۰GB فضای هارد دیسک HDD
 • ۵GB حافظه اصلی RAM
 • ۲Core پردازنده CPU
 • ۵۱۲Kb/s سرعت آپلود به سرور
 • ۵۱۲Kb/s سرعت دانلود از سرور
 • ترافیک ماهیانه نا محدود

جزئیرات بیشتر

70000 تومان ماهانه

VPSمعمولی

 • ۱۵۰GB فضای هارد دیسک HDD
 • ۶GB حافظه اصلی RAM
 • ۳Core پردازنده CPU
 • ۵۱۲Kb/s سرعت آپلود به سرور
 • ۵۱۲Kb/s سرعت دانلود از سرور
 • ترافیک ماهیانه نا محدود

جزئیرات بیشتر

125000 تومان ماهانه

VPSویژه

 • ۳۰۰GB فضای هارد دیسک HDD
 • ۱۰GB حافظه اصلی RAM
 • ۵Core پردازنده CPU
 • ۵۱۲Kb/s سرعت آپلود به سرور
 • ۵۱۲Kb/s سرعت دانلود از سرور
 • ترافیک ماهیانه نا محدود

جزئیات بیشتر

200000 تومان ماهانه

VPSویژه

 • ۶۰۰GB فضای هارد دیسک HDD
 • ۱۲GB حافظه اصلی RAM
 • ۶Core پردازنده CPU
 • ۱Mb/s سرعت آپلود به سرور
 • ۱Mb/s سرعت آپلود به سرور
 • ترافیک ماهیانه نا محدود

جزئیات بیشتر

290000 تومان ماهانه

VPSمعمولی

 • ۱TB فضای هارد دیسک HDD
 • ۱۶GB حافظه اصلی RAM
 • ۷Core پردازنده CPU
 • ۱Mb/s سرعت آپلود به سرور
 • ۱Mb/s سرعت آپلود به سرور
 • ترافیک ماهیانه نا محدود

جزئیرات بیشتر

490000 تومان ماهانه

VPSویژه

 • ۲TB فضای هارد دیسک HDD
 • ۳۲GB حافظه اصلی RAM
 • ۹Core پردازنده CPU
 • ۱Mb/s سرعت آپلود به سرور
 • ۳Mb/s سرعت آپلود به سرور
 • ترافیک ماهیانه نا محدود

جزئیات بیشتر

590000 تومان ماهانه

VPSویژه

 • ۳TB فضای هارد دیسک HDD
 • ۴۰GB حافظه اصلی RAM
 • ۱۰Core پردازنده CPU
 • ۱Mb/s سرعت آپلود به سرور
 • ۴Mb/s سرعت آپلود به سرور
 • ترافیک ماهیانه نا محدود

جزئیات بیشتر

© 1395/2016 کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ارتباط افزار زمرد می باشد.